הנהלת החברה

שחר בן מובחר כהנא - מנכ"ל
צביקה גיברלטר - סמנכ"ל תפעול
אורית לוי - חשבת החברה כספים
אלכס פיין - מנהל רכש
ורד אלבז - מנהלת תפריטים וקשרי לקוחות
שלומי כהן - מנהל מערכות מידע